Ratujmy nasze antybiotyki!

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (13-19 listopada). Organizacje w całej Europie wzywają rządy do podjęcia działań, w celu zaprzestania nadużywania antybiotyków w hodowli zwierząt. Polska zajmuje niechlubne 2 miejsce w Europie pod względem zużycia w hodowli Krytycznie Ważnych Antybiotyków (tj. najsilniejszych w leczeniu chorób u ludzi)!

Stosowanie antybiotyków na fermach zwierząt wymyka się spod kontroli. Hodowcy używają antybiotyków nie tylko do leczenia chorych zwierząt. Większość – ok. 90% – podawana jest zapobiegawczo grupom zdrowych zwierząt, które w okropnych warunkach panujących na fermach mogłyby zachorować.

TO MOŻE PRZYDARZYĆ SIĘ TAKŻE TOBIE

Wyobraź sobie sytuację, w której idziesz do szpitala, a tam okazuje się, że nie ma sensu podawać antybiotyku, ponieważ i tak nie zadziała. Bakterie, które cię zaatakowały, są już odporne na wszystkie leki.

To nie żart ani scenariusz w katastroficznego filmu. Jak mówi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zjawisko oporności na antybiotyki może doprowadzić do sytuacji, gdy zwykły zabieg chirurgiczny albo drobne urazy będą stanowiły poważne zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. Już teraz w UE umiera z tego powodu 25 000 osób rocznie.

SYTUACJA W POLSCE

  • 60% wszystkich antybiotyków stosowanych jest w hodowli zwierząt;
  • W ciągu 3 lat (od roku 2011–2014) zużycie antybiotyków wzrosło o 23%!
  • Prawie 600 ton antybiotyków podano zwierzętom w 2015 r.;
  • Zwierzętom podaje się średnio 3 razy więcej antybiotyków niż wynosi zalecana bezpieczna dawka (140,8 mg leków na kilogram masy ciała zwierzęcia, maksymalna bezpieczna dawka nie powinna przekraczać 50 mg/kg);

Podpisz petycję

JAK TO SIĘ STAŁO

Nadużywanie antybiotyków na fermach przemysłowych przyczynia się do kryzysu związanego z opornością na antybiotyki. Szacuje się, że z tego powodu do 2050 roku co 3 sekundy będzie umierać jedna osoba. Tylko w Polsce na fermach używa się rocznie prawie 600 ton antybiotyków, z czego prawie 90% podawanych jest masowo całym grupom zwierząt.

DLACZEGO NA FERMACH UŻYWA SIĘ TYLE ANTYBIOTYKÓW

Rutynowe, masowe podawanie antybiotyków zwierzętom hodowlanym – szczególnie świniom i drobiowi – pozwala na trzymanie tych zwierząt w sposób intensywny, często w okropnych warunkach, w których ryzyko zachorowania jest wysokie. Zwierzęta na fermach wykorzystywane są do granic swoich możliwości, co je osłabia, w dodatku często są stłoczone w klatkach czy halach, co stanowi idealne warunki do rozprzestrzeniania się chorób. W tych systemach antybiotyki podaje się zapobiegawczo całym grupom zdrowych zwierząt, czyli nawet wtedy, gdy nie została wykryta żadna choroba.

Dlatego hodowcy podają antybiotyki w paszy lub wodzie, aby uniknąć choroby i przedwczesnej śmierci zwierząt. Jednak takie praktyki przyczyniają się do pojawiania się opornych na antybiotyki superbakterii, które są zagrożeniem dla naszego zdrowia.

TO SIĘ MUSI SKOŃCZYĆ!

Zwierzęta powinny być trzymane w zdrowiu dzięki zapewnieniu dobrych warunków i dobrostanu, a nie poprzez stałe podawanie leków i antybiotyków.

Państwa członkowskie obecnie negocjują przyszłość używania antybiotyków na fermach w UE. Rządy tych państw muszą wspierać zakaz rutynowego, zapobiegawczego podawania antybiotyków zwierzętom i głosować za ograniczeniem używania najbardziej krytycznych antybiotyków.

Poproś Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela i Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, aby podęli zdecydowane działania na rzecz uratowania naszych antybiotyków.

Apelujemy o:

  • Wprowadzenie zakazu profilaktycznego podawania antybiotyków zdrowym zwierzętom;
  • Wprowadzenie całkowitego zakazu podawania wszystkich Krytycznie Ważnych Antybiotyków, a także wszelkich grupowych zabiegów z użyciem tych antybiotyków. Krytycznie Ważne Antybiotyki powinny być stosowane wyłącznie w leczeniu poszczególnych chorych zwierząt, u których testy wrażliwości wykazały, że żadne inne antybiotyki nie zadziałają;
  • Podjęcie działań mających na celu poprawę zdrowia i warunków życia zwierząt hodowlanych.

Podpisz petycję


Przeczytaj tutaj dlaczego tak ważne jest aby każdy włączył się w tę kampanię.

Kampania prowadzona we współpracy z Fundacją Wiemy Co Jemy oraz Proveg Polska.

Logo fundacji Wiemy Co Jemy

DZIAŁAJ!

Poproś Ministra Rolnictwa i Ministra Zdrowia, aby podjęli zdecydowane działania na rzecz uratowania naszych antybiotyków.

Kliknij na ikonkę, aby zobaczyć treść wiadomości.

View email