Wspaniale! Nigdy nie udostępnimy nikomu Twoich danych, z nami są bezpieczne. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Ważne: wybranie “nie” oznacza, że nie będziesz otrzymywać od nas wiadomości o tym, jak możesz pomóc zakończyć cierpienie zwierząt. Jeśli obecnie otrzymujesz nasze maile, wybranie „nie” usunie Cię z newslettera.

PRZEKLEŃSTWO BYCIA MATKĄ

DZIAŁAJ!

Pomóż przekonać Ministra Rolnictwa, aby podjął zdecydowane działania na rzeczwycofania kojców porodowych z hodowli świń.
Treść petycji dostępna TUTAJ>>

Chcemy Cię powiadomić o postępach w kampanii i gdy znowu zwierzęta będą potrzebowały Twojej pomocy.

Prawie milion świń zamyka się każdego roku w wąskich metalowych klatkach, tzw. kojcach porodowych. Kojce są tak ciasne, że zwierzęta nie są w stanie wykonać w nich kilku kroków, ani nawet się obrócić. Spędzają tak nawet 1,5 miesiąca! Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Najnowsze śledztwo przeprowadzone przez CIWF Polska pokazuje, w jak okrutny sposób hodowane są świnie – matki. Odleżyny, przerośnięte racice, trudności ze stawaniem i przewlekły stres, to jedne z wielu negatywnych skutków przemysłowej hodowli tych zwierząt. Dlatego też wzywamy do wprowadzenia zakazu stosowania kojców porodowych w hodowli świń i Zakończenia Epoki Klatkowej.

O CO WALCZYMY? DLACZEGO TEN SYSTEM MUSI SIĘ ZMIENIĆ?

W związku z ponurymi faktami ujawnionymi w śledztwie apelujemy do Ministra Rolnictwa o zakazanie stosowania w hodowli świń kojców porodowych, które w sposób oczywisty przyczyniają się do cierpienia u tych zwierząt. Nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb świń i powodują u nich duży stres. Polska powinna iść w ślady takich państw, jak: Norwegia, Szwajcaria i Szwecja, w których stosowanie wyżej wymienionych kojców zostało już zakazane. Dania, Holandia i Niemcy zastąpiły kojce porodowe systemami alternatywnymi.

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, zoolog i bioetyk, Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Etyczne: Dla świń-matek epoka klatkowa zaczęła się w początku lat 60tych, jak zwykle w USA, które przodowały w degradacji zwierząt gospodarskich do samonamnażających się maszyn fizjologicznych do produkcji żywności. Sprzyjała temu wiara w postęp nauki, która wtedy głosiła, że zwierzęta nie mają doznań czy innych stanów umysłu. Na takim gruncie zootechnicy nie mieli skrupułów przy wprowadzaniu najbardziej drastycznych praktyk, a obecnie większość z nich (zwłaszcza w krajach postkomunistycznych) ignoruje wiedzę o podmiotowości ssaków i ptaków, które za ich aprobatą są bezwzględnie eksploatowane w masowym chowie. Klatki porodowe dla macior, nazwane kojcami w celu wprowadzenia w błąd opinii publicznej, są ponurym dziedzictwem stosowania technologii do masowej eksploatacji istot, których życie i cierpienie uznane zostały za nieważne. Na szczęście zmiany w kilku wiodących cywilizacyjnie krajach dowodzą, że w najbliższej przyszłości takie praktyki jak unieruchamianie macior na wiele tygodni między metalowymi prętami, przestaną być tolerowane w całym zachodnim świecie.

WYNIKI ŚLEDZTWA

W Polsce hoduje się prawie milion świń na rozród. Spędzają one większą część swojego życia w ciasnych metalowych kojcach. W hodowli przemysłowej wyeksploatowane samice zwykle wymienia się po 6 porodach. Nasi śledczy zauważyli szereg nieprawidłowości na skontrolowanych fermach:

 • Zwierzęta trzymane w kojcach nie miały możliwości poruszania się, swobodnego wstawania i kładzenia się, co spowodowało u nich problemy ze zdrowiem t.j.: osłabienie kończyn, trudności ze staniem, przerośnięcie racic i ogromny stres.
 • Przetrzymywane były na betonowej posadzce, która przyczynia się do powstawania kulawizn i odleżyn, u części zwierząt zaobserwowano owrzodzone rany.
 • Na jednej z ferm świnie były bite kijami i innymi przedmiotami, kiedy po niedawno przebytym porodzie nie miały siły się podnieść.
 • Na jednej z ferm niedotlenione prosięta zostały pozostawione na śmierć, bez żadnej pomocy weterynaryjnej.
 • Na jednej z ferm prosięta były trzymane przez pracowników za kończyny, co ewidentnie sprawiało im ból.
 • Zupełny brak ściółki, która zaspokaja u świń potrzebę budowania gniazda i chroni ich kończyny przed otarciami.
 • Zestresowane świnie żuły języki, gryzły metalowe pręty i śliniły się.
 • Unieruchomione matki nie były w stanie kontrolować, co się działo z prosiętami, próbowały zbliżyć się do nich, co w zamknięciu było niemożliwe.
 • 90% świń na wszystkich skontrolowanych fermach było trzymanych w pozycji, w której były skierowane głową do ściany, a tyłem do korytarza, bez możliwości obrócenia się.
 • Na jednej z ferm świniom wstrzykiwano oksytocynę, by chętniej karmiły młode.
 • Starsze prosięta gryzły matki w ogony, drapały po brzuchu, przed czym te nie mogły się chronić, zaobserwowano wiele zadrapań na brzuchach zwierząt.
 • Ranne zwierzęta nie otrzymywały pomocy weterynaryjnej, rany nie były leczone.
 • Świenie zmuszone były do załatwiania się w miejscu, w którym leżą, co jest wbrew ich naturze.
 • Prosięta miały poprzycinane ogonki i zęby, były wykastrowane.
Description Value
Custom Donation Amount Field Placeholder:
Inna
Single Gift Button Label Text
Pojedyncza wpłata
Regular Gift Button Label Text
Comiesięczna dotacja
Donation Purpose in PayPal for Single Gift:
Chcę oddać głos zwierzętom
Donation Purpose in PayPal for Regular Gift:
Chcę oddać głos zwierzętom co miesiąc
Field Placeholder Texts
supporter.title.other Inne
supporter.firstName Imię
supporter.lastName Nazwisko
supporter.emailAddress Adres email
supporter.postcode Kod pocztowy
supporter.address1 Adres
supporter.address2 Adres 2
supporter.city Miasto
supporter.region Województwo
supporter.creditCardHolderName!CC Nazwa na karcie
supporter.creditCardHolderName!DD Właściciel konta
transaction.ccnumber Numer karty kredytowej
transaction.ccvv CVV
supporter.bankAccountNumber Numer konta
supporter.bankRoutingNumber Sort Code, np. 112233
Field Name in Error Messages (override default text auto-generated from label)
GDPR opt-in question radio field Pozostań w kontakcie
Field Block Prefixes
GDPR opt-in question radio field

Pozostań w kontakcie

Field Label Texts
supporter.creditCardHolderName!CC Właściciel karty kredytowej
supporter.creditCardHolderName!DD Właściciel konta
Thank You Messaging
Single Dziękujemy za Twoją darowiznę w wysokości
Monthly Dziękujemy za Twoją comiesięczną darowiznę w wysokości
Error Messages
( parameter placeholder: %% )
CANNOT_PROCEED Nie można zrealizować płatności z następującego powodu:
IS_REQUIRED wymagany jest %%
IS_INVALID %% jest błędny
ENTER_A_NUMBER Prosimy wybrać ważny numer
TWO_NEAREST_VALUES Dwie najbliższe wartości to %% i %%.
PLEASE_ENTER Proszę wpisać
AN_INTEGER_VALUE liczbę całkowitą
MAX_TWO_DECIMALS wartość z max. dwoma miejscami po przecinku
VALID_VALUE poprawną wartość
MINIMUM_IS Minimum to %%
MAXIMUM_IS Maksimum to %%
GIFTAID_EXPLAIN Odpowiedź na pytanie Gift Aid
CC_EXP_MONTH Miesiąc ważności karty kredytowej
CC_EXP_YEAR Rok ważności karty kredytowej
Parameter Value
Sticky button on mobiles
0
Focused page (no standard header, menu etc.)
true