Wspaniale! Nigdy nie udostępnimy nikomu Twoich danych, z nami są bezpieczne. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Ważne: wybranie “nie” oznacza, że nie będziesz otrzymywać od nas wiadomości o tym, jak możesz pomóc zakończyć cierpienie zwierząt. Jeśli obecnie otrzymujesz nasze maile, wybranie „nie” usunie Cię z newslettera.

Ratujmy nasze antybiotyki!

Organizacje w całej Europie wzywają rządy do podjęcia działań w celu zaprzestania nadużywania antybiotyków w hodowli zwierząt. Polska zajmuje niechlubne 2 miejsce w Europie pod względem zużycia w hodowli Krytycznie Ważnych Antybiotyków (tj. najsilniejszych w leczeniu chorób u ludzi)!

Stosowanie antybiotyków na fermach zwierząt wymyka się spod kontroli. Hodowcy używają antybiotyków nie tylko do leczenia chorych zwierząt. Większość – ok. 90% – podawana jest zapobiegawczo grupom zdrowych zwierząt, które w okropnych warunkach panujących na fermach mogłyby zachorować.

TO MOŻE PRZYDARZYĆ SIĘ TAKŻE TOBIE

Wyobraź sobie sytuację, w której idziesz do szpitala, a tam okazuje się, że nie ma sensu podawać antybiotyku, ponieważ i tak nie zadziała. Bakterie, które cię zaatakowały, są już odporne na wszystkie leki.

To nie żart ani scenariusz w katastroficznego filmu. Jak mówi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zjawisko oporności na antybiotyki może doprowadzić do sytuacji, gdy zwykły zabieg chirurgiczny albo drobne urazy będą stanowiły poważne zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. Już teraz w UE umiera z tego powodu 25 000 osób rocznie.

SYTUACJA W POLSCE

  • 60% wszystkich antybiotyków stosowanych jest w hodowli zwierząt;
  • W ciągu 3 lat (od roku 2011–2014) zużycie antybiotyków wzrosło o 23%!
  • Prawie 600 ton antybiotyków podano zwierzętom w 2015 r.;
  • Zwierzętom podaje się średnio 3 razy więcej antybiotyków niż wynosi zalecana bezpieczna dawka (140,8 mg leków na kilogram masy ciała zwierzęcia, maksymalna bezpieczna dawka nie powinna przekraczać 50 mg/kg);

JAK TO SIĘ STAŁO

Nadużywanie antybiotyków na fermach przemysłowych przyczynia się do kryzysu związanego z opornością na antybiotyki. Szacuje się, że z tego powodu do 2050 roku co 3 sekundy będzie umierać jedna osoba. Tylko w Polsce na fermach używa się rocznie prawie 600 ton antybiotyków, z czego prawie 90% podawanych jest masowo całym grupom zwierząt.

DLACZEGO NA FERMACH UŻYWA SIĘ TYLE ANTYBIOTYKÓW

Rutynowe, masowe podawanie antybiotyków zwierzętom hodowlanym – szczególnie świniom i drobiowi – pozwala na trzymanie tych zwierząt w sposób intensywny, często w okropnych warunkach, w których ryzyko zachorowania jest wysokie. Zwierzęta na fermach wykorzystywane są do granic swoich możliwości, co je osłabia, w dodatku często są stłoczone w klatkach czy halach, co stanowi idealne warunki do rozprzestrzeniania się chorób. W tych systemach antybiotyki podaje się zapobiegawczo całym grupom zdrowych zwierząt, czyli nawet wtedy, gdy nie została wykryta żadna choroba.

Dlatego hodowcy podają antybiotyki w paszy lub wodzie, aby uniknąć choroby i przedwczesnej śmierci zwierząt. Jednak takie praktyki przyczyniają się do pojawiania się opornych na antybiotyki superbakterii, które są zagrożeniem dla naszego zdrowia.

TO SIĘ MUSI SKOŃCZYĆ!

Zwierzęta powinny być trzymane w zdrowiu dzięki zapewnieniu dobrych warunków i dobrostanu, a nie poprzez stałe podawanie leków i antybiotyków.

Państwa członkowskie obecnie negocjują przyszłość używania antybiotyków na fermach w UE. Rządy tych państw muszą wspierać zakaz rutynowego, zapobiegawczego podawania antybiotyków zwierzętom i głosować za ograniczeniem używania najbardziej krytycznych antybiotyków.

Poproś Ministra Rolnictwa i Ministra Zdrowia, aby podęli zdecydowane działania na rzecz uratowania naszych antybiotyków.

Apelujemy o:

  • Wprowadzenie zakazu profilaktycznego podawania antybiotyków zdrowym zwierzętom;
  • Wprowadzenie całkowitego zakazu podawania wszystkich Krytycznie Ważnych Antybiotyków, a także wszelkich grupowych zabiegów z użyciem tych antybiotyków. Krytycznie Ważne Antybiotyki powinny być stosowane wyłącznie w leczeniu poszczególnych chorych zwierząt, u których testy wrażliwości wykazały, że żadne inne antybiotyki nie zadziałają;
  • Podjęcie działań mających na celu poprawę zdrowia i warunków życia zwierząt hodowlanych.

Przeczytaj tutaj dlaczego tak ważne jest aby każdy włączył się w tę kampanię.

Kampania prowadzona we współpracy z Fundacją Wiemy Co Jemy oraz Proveg Polska.

Logo fundacji Wiemy Co Jemy

Description Value
Custom Donation Amount Field Placeholder:
Inna
Single Gift Button Label Text
Pojedyncza wpłata
Regular Gift Button Label Text
Comiesięczna dotacja
Donation Purpose in PayPal for Single Gift:
Chcę oddać głos zwierzętom
Donation Purpose in PayPal for Regular Gift:
Chcę oddać głos zwierzętom co miesiąc
Field Placeholder Texts
supporter.title.other Inne
supporter.firstName Imię
supporter.lastName Nazwisko
supporter.emailAddress Adres email
supporter.postcode Kod pocztowy
supporter.address1 Adres
supporter.address2 Adres 2
supporter.city Miasto
supporter.region Województwo
supporter.creditCardHolderName!CC Nazwa na karcie
supporter.creditCardHolderName!DD Właściciel konta
transaction.ccnumber Numer karty kredytowej
transaction.ccvv CVV
supporter.bankAccountNumber Numer konta
supporter.bankRoutingNumber Sort Code, np. 112233
Field Name in Error Messages (override default text auto-generated from label)
GDPR opt-in question radio field Pozostań w kontakcie
Field Block Prefixes
GDPR opt-in question radio field

Pozostań w kontakcie

Field Label Texts
supporter.creditCardHolderName!CC Właściciel karty kredytowej
supporter.creditCardHolderName!DD Właściciel konta
Thank You Messaging
Single Dziękujemy za Twoją darowiznę w wysokości
Monthly Dziękujemy za Twoją comiesięczną darowiznę w wysokości
Error Messages
( parameter placeholder: %% )
CANNOT_PROCEED Nie można zrealizować płatności z następującego powodu:
IS_REQUIRED wymagany jest %%
IS_INVALID %% jest błędny
ENTER_A_NUMBER Prosimy wybrać ważny numer
TWO_NEAREST_VALUES Dwie najbliższe wartości to %% i %%.
PLEASE_ENTER Proszę wpisać
AN_INTEGER_VALUE liczbę całkowitą
MAX_TWO_DECIMALS wartość z max. dwoma miejscami po przecinku
VALID_VALUE poprawną wartość
MINIMUM_IS Minimum to %%
MAXIMUM_IS Maksimum to %%
GIFTAID_EXPLAIN Odpowiedź na pytanie Gift Aid
CC_EXP_MONTH Miesiąc ważności karty kredytowej
CC_EXP_YEAR Rok ważności karty kredytowej
Parameter Value
Sticky button on mobiles
0
Focused page (no standard header, menu etc.)
true

DZIAŁAJ!

Poproś Ministra Rolnictwa i Ministra Zdrowia, aby podjęli zdecydowane działania na rzecz uratowania naszych antybiotyków.

Chcemy Cię powiadomić o postępach w kampanii i gdy znowu zwierzęta będą potrzebowały Twojej pomocy.