Wspaniale! Nigdy nie udostępnimy nikomu Twoich danych, z nami są bezpieczne. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Ważne: wybranie “nie” oznacza, że nie będziesz otrzymywać od nas wiadomości o tym, jak możesz pomóc zakończyć cierpienie zwierząt. Jeśli obecnie otrzymujesz nasze maile, wybranie „nie” usunie Cię z newslettera.

Stop Transportowi Żywych Zwierząt: podpisz petycję

DZIAŁAJ!

Podpisz petycję i wezwij Komisję Europejską do zakończenia transportów żywych zwierząt do Turcji, Afryki Północnej i na Bliski Wschód.

Treść listu znajduje się tutaj.

Chcemy Cię powiadomić o postępach w kampanii i gdy znowu zwierzęta będą potrzebowały Twojej pomocy.

Komisja Europejska jest obecnie współwinna ogromnemu okrucieństwu wobec zwierząt, jakim są długodystansowe transporty żywych zwierząt. Podpisz petycję i zaapeluj, aby Komisja podjęła działania.

Co roku miliony zwierząt transportowane są z Unii Europejskiej do Turcji, na Bliski Wschód i do Afryki Północnej. Ten długodystansowy transport na tucz lub ubój to całkowicie zbędne, odrażające okrucieństwo. Komisja Europejska musi znaleźć czas, by zaproponować prawodawstwo, które zakończy nadużycia i cierpienie.

Podczas transportu na tak niewiarygodnie duże odległości zwierzęta są narażone na ekstremalne odwodnienie, wyczerpanie i głód. Niektóre upadają na podłogi pokryte odchodami i moczem, są tratowane przez towarzyszy. Po opuszczeniu Unii Europejskiej przestają również obowiązywać przepisy dotyczące uboju, co skutkuje nieludzką, przerażającą śmiercią. 

W gestii Komisji Europejskiej leży zaproponowanie przepisów zakazujących eksportu żywych zwierząt z UE. Podpisz petycję teraz. Powiedz Komisji, że nie będziesz dłużej tolerować tak okrutnego traktowania zwierząt hodowlanych.

Czego domagamy się od Komisji Europejskiej? Treść petycji znajduje się tutaj.

Description Value
Custom Donation Amount Field Placeholder:
Inna
Single Gift Button Label Text
Pojedyncza wpłata
Regular Gift Button Label Text
Comiesięczna dotacja
Donation Purpose in PayPal for Single Gift:
Chcę oddać głos zwierzętom
Donation Purpose in PayPal for Regular Gift:
Chcę oddać głos zwierzętom co miesiąc
Field Placeholder Texts
supporter.title.other Inne
supporter.firstName Imię
supporter.lastName Nazwisko
supporter.emailAddress Adres email
supporter.postcode Kod pocztowy
supporter.address1 Adres
supporter.address2 Adres 2
supporter.city Miasto
supporter.region Województwo
supporter.creditCardHolderName!CC Nazwa na karcie
supporter.creditCardHolderName!DD Właściciel konta
transaction.ccnumber Numer karty kredytowej
transaction.ccvv CVV
supporter.bankAccountNumber Numer konta
supporter.bankRoutingNumber Sort Code, np. 112233
Field Name in Error Messages (override default text auto-generated from label)
GDPR opt-in question radio field Pozostań w kontakcie
Field Block Prefixes
GDPR opt-in question radio field

Pozostań w kontakcie

Field Label Texts
supporter.creditCardHolderName!CC Właściciel karty kredytowej
supporter.creditCardHolderName!DD Właściciel konta
Thank You Messaging
Single Dziękujemy za Twoją darowiznę w wysokości
Monthly Dziękujemy za Twoją comiesięczną darowiznę w wysokości
Error Messages
( parameter placeholder: %% )
CANNOT_PROCEED Nie można zrealizować płatności z następującego powodu:
IS_REQUIRED wymagany jest %%
IS_INVALID %% jest błędny
ENTER_A_NUMBER Prosimy wybrać ważny numer
TWO_NEAREST_VALUES Dwie najbliższe wartości to %% i %%.
PLEASE_ENTER Proszę wpisać
AN_INTEGER_VALUE liczbę całkowitą
MAX_TWO_DECIMALS wartość z max. dwoma miejscami po przecinku
VALID_VALUE poprawną wartość
MINIMUM_IS Minimum to %%
MAXIMUM_IS Maksimum to %%
GIFTAID_EXPLAIN Odpowiedź na pytanie Gift Aid
CC_EXP_MONTH Miesiąc ważności karty kredytowej
CC_EXP_YEAR Rok ważności karty kredytowej
Parameter Value
Sticky button on mobiles
0
Focused page (no standard header, menu etc.)
true