Wspaniale! Nigdy nie udostępnimy nikomu Twoich danych, z nami są bezpieczne. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Ważne: wybranie “nie” oznacza, że nie będziesz otrzymywać od nas wiadomości o tym, jak możesz pomóc zakończyć cierpienie zwierząt. Jeśli obecnie otrzymujesz nasze maile, wybranie „nie” usunie Cię z newslettera.

Stop Transportowi Żywych Zwierząt: podpisz petycję

DZIAŁAJ!

Podpisz petycję i wezwij Komisję Europejską do zakończenia transportów żywych zwierząt do Turcji, Afryki Północnej i na Bliski Wschód.

Treść listu znajduje się tutaj.

Chcemy Cię powiadomić o postępach w kampanii i gdy znowu zwierzęta będą potrzebowały Twojej pomocy.

Co roku miliony zwierząt transportowane są z Unii Europejskiej do Turcji, na Bliski Wschód i do Afryki Północnej.

Przewożone na niewiarygodne odległości, spędzają w drodze (w ciężarówkach i na statkach) wiele godzin, a nawet dni. Cierpią z pragnienia, głodu. Niektóre padają z wyczerpania, inne giną tratowane przez towarzyszy. Po opuszczeniu Unii Europejskiej przestają również podlegać przepisom dotyczącym uboju, często giną przerażającą śmiercią.

To w gestii Komisji leży zaproponowanie przepisów zakazujących eksportu żywych zwierząt z Unii Europejskiej. Długodystansowy transport na tucz lub ubój to niepotrzebne okrucieństwo. Ale Komisja Europejska uparcie ignoruje ten problem.

Podpisz petycję i pokaż Komisji, że nie będziesz dłużej tego tolerować.

Pomóż nam zmusić ją do wprowadzenia przepisów, które położą kres nadużyciom i cierpieniu zwierząt w transportach.

Z czego wynika cierpienie zwierząt w transportach?

  • Przepełnienie – zwierzęta są stłoczone w pojazdach. Wiele z nich jest rannych lub zostaje zadeptana na śmierć.
  • Wyczerpanie i odwodnienie – zwierzęta mogą przebywać w transportach przez kilka dni, cierpiąc z powodu skrajnych temperatur i często bez wystarczającej ilości pożywienia, wody lub odpoczynku. W rezultacie wiele z nich umiera.
  • Ból i stres – zwierzęta są czującymi istotami, odczuwają ból i stres tak jak my.
  • Osłabienie układu odpornościowego zwierząt w wyniku obciążenia związanego z wielogodzinnym transportem. To rodzi ryzyko rozwoju różnego rodzaju chorób.
  • Ubój - pomimo że do krajów docelowych transportuje się żywe zwierzęta to u celu podróży i tak zostaną zabite. 
  • Brak ochrony prawnej – kiedy zwierzęta są eksportowane z Europy do krajów spoza UE, wraz z przekroczeniem granicy tracą całą ochronę prawną, a tym samym narażone są na jeszcze większe cierpienie, tak w czasie transportu, jak i uboju.

Treść petycji znajduje się tutaj.

Description Value
Custom Donation Amount Field Placeholder:
Inna
Single Gift Button Label Text
Pojedyncza wpłata
Regular Gift Button Label Text
Comiesięczna dotacja
Donation Purpose in PayPal for Single Gift:
Chcę oddać głos zwierzętom
Donation Purpose in PayPal for Regular Gift:
Chcę oddać głos zwierzętom co miesiąc
Field Placeholder Texts
supporter.title.other Inne
supporter.firstName Imię
supporter.lastName Nazwisko
supporter.emailAddress Adres email
supporter.postcode Kod pocztowy
supporter.address1 Adres
supporter.address2 Adres 2
supporter.city Miasto
supporter.region Województwo
supporter.creditCardHolderName!CC Nazwa na karcie
supporter.creditCardHolderName!DD Właściciel konta
transaction.ccnumber Numer karty kredytowej
transaction.ccvv CVV
supporter.bankAccountNumber Numer konta
supporter.bankRoutingNumber Sort Code, np. 112233
Field Name in Error Messages (override default text auto-generated from label)
GDPR opt-in question radio field Pozostań w kontakcie
Field Block Prefixes
GDPR opt-in question radio field

Pozostań w kontakcie

Field Label Texts
supporter.creditCardHolderName!CC Właściciel karty kredytowej
supporter.creditCardHolderName!DD Właściciel konta
Thank You Messaging
Single Dziękujemy za Twoją darowiznę w wysokości
Monthly Dziękujemy za Twoją comiesięczną darowiznę w wysokości
Error Messages
( parameter placeholder: %% )
CANNOT_PROCEED Nie można zrealizować płatności z następującego powodu:
IS_REQUIRED wymagany jest %%
IS_INVALID %% jest błędny
ENTER_A_NUMBER Prosimy wybrać ważny numer
TWO_NEAREST_VALUES Dwie najbliższe wartości to %% i %%.
PLEASE_ENTER Proszę wpisać
AN_INTEGER_VALUE liczbę całkowitą
MAX_TWO_DECIMALS wartość z max. dwoma miejscami po przecinku
VALID_VALUE poprawną wartość
MINIMUM_IS Minimum to %%
MAXIMUM_IS Maksimum to %%
GIFTAID_EXPLAIN Odpowiedź na pytanie Gift Aid
CC_EXP_MONTH Miesiąc ważności karty kredytowej
CC_EXP_YEAR Rok ważności karty kredytowej
Parameter Value
Sticky button on mobiles
0
Focused page (no standard header, menu etc.)
true