Wspaniale! Nigdy nie udostępnimy nikomu Twoich danych, z nami są bezpieczne. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Ważne: wybranie “nie” oznacza, że nie będziesz otrzymywać od nas wiadomości o tym, jak możesz pomóc zakończyć cierpienie zwierząt. Jeśli obecnie otrzymujesz nasze maile, wybranie „nie” usunie Cię z newslettera.

STOP TRANSPORTOWI ŻYWYCH ZWIERZĄT!

DZIAŁAJ TERAZ!

Zaapeluj do Przewodniczącej Europejskiej Rady ds. Rolnictwa i przedstawicieli Komisji Europejskiej, by zakazali transportu żywych zwierząt między krajami europejskimi. Zwierzęta nie muszą cierpieć bardziej z powodu pandemii koronawirusa. 

Treść wiadomości TUTAJ >>

Europa zamyka swoje granice z powodu pandemii koronawirusa, a jednocześnie upiera się przy transporcie żywych zwierząt! 

NIE MOŻE TAK BYĆ!

Długodystansowy transport zawsze naruszał dobrostan przewożonych zwierząt i przyczyniał się do ich cierpienia. Jednak zgoda na niego w obecnej sytuacji to czyste okrucieństwo. Kilka lub kilkanaście godzin oczekiwania oraz droga, którą muszą przedtem i potem pokonać zwierzęta, skazuje je na niewyobrażalny horror. 

Jednak Unia Europejska pozostaje niewzruszona, a opublikowane 16 marca wytyczne UE wskazują, że transport żywych zwierząt pomiędzy krajami europejskimi ma być kontynuowany. Tymczasem nadzwyczajne środki ostrożności w związku z pandemią Covid-19 spowodowały w marcu nawet kilkunastogodzinne korki na granicach. To była tragedia dla zwierząt czekających w ciężarówkach, które w tym czasie cierpiały z pragnienia, głodu, wyczerpania, stłoczone, zestresowane, narażone na ból. Mamy potwierdzone informacje o trudnej sytuacji przewożonych zwierząt na wielu przejściach granicznych. Odmowa wjazdu ciężarówek ze zwierzętami do Chorwacji, długie kolejki na niektórych granicach wyjazdowych z UE oraz w punkcie przejazdowym między Bułgarią a Turcją oraz bardzo długie czasy oczekiwania takich transportów w kolejkach w Polsce (nawet 18 godzin!) - to tylko niektóre fakty.

Sytuacja związana z wirusem COVID-19 prawdopodobnie utrzyma się jeszcze przez pewien czas. Wprawdzie korki na granicach udało sie chwilowo rozładować, jednak zakaz transportu zwierząt, gdy istnieje uzasadniona, poważna i realna możliwość, że będą doświadczały nadmiernego i niepotrzebnego cierpienia - jest uzasadniony i niezbędny. To ważne, by historia z transportami, które stoją w kolejkach po kilkanaście godzin, już się nie powtórzyła.

Jest jeszcze jeden istotny powód: kontynuacja handlu żywymi zwierzętami w czasie pandemii stanowi zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale również dla zdrowia publicznego. Istnieje duże ryzyko zarażenia kierowców i osób zajmujących się zwierzętami w portach, a w konsekwencji także ich rodzin. W przeciwieństwie do innych osób, które przekraczają granice UE, członkowie załogi statków i kierowcy, wykonujący przewóz w ramach międzynarodowego transportu drogowego, nie muszą podlegać kwarantannie po przybyciu. Wszystkie te osoby wchodzą w interakcje z innymi ludźmi i są dziś zagrożone. Mamy aktualnie do czynienia z niespotykanymi wcześniej środkami ograniczającymi rozprzestrzenianie się wirusa, a jednak zezwalamy wciąż na transport żywych zwierząt do wszystkich krajów, podczas gdy ludzi prosi się o pozostanie w domach. Handel żywymi zwierzętami nie może być uważany za kluczowy element handlu w czasie kryzysu pandemicznego.

MUSIMY DZIAŁAĆ!

Wytyczne UE nie biorą pod uwagę zagrożenia dla zdrowia oraz naruszenia dobrostanu transportowanych zwierząt, zwłaszcza na granicach z krajami spoza Unii. Nie uwzględniają poważnych opóźnień na granicach, które w obecnej sytuacji oraz przy aktualnie przyjętych na granicach rozwiązaniach i środkach ostrożności, mogą tylko narastać. Nie biorą pod uwagę zagrożeń, o których piszemy powyżej.

Pierwsze działania podjęliśmy natychmiast po otrzymaniu doniesień o tym, co dzieje się na granicach. Zmobilizowaliśmy ponad 35 organizacji oraz 20 marca wysłaliśmy list do liderów Unii Europejskiej: Przewodniczącej Rady ds. Rolnictwa Mariji Vučković, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, komisarzy: Janusza Wojciechowskiego oraz Stelli Kyriakides opisujący aktualną sytuację i wzywający ich do zdecydowanej reakcji oraz zakazania transportów do krajów spoza UE, podobnie jak transportów trwających powyżej 8 godzin  (przeczytaj treść listu). W czasie pandemii Europa dba o swoich obywateli i obywatelki, ale musi natychmiast otworzyć oczy na cierpienie transportowanych zwierząt!

Jednak by nasz głos został naprawdę usłyszany, potrzebujemy także Twojej pomocy! 

Musimy zwiększyć nacisk na europejskich komisarzy i pokazać im, że obywatele UE oczekują zdecydowanych działań w tej sprawie. 

W tym trudnym czasie stań w obronie zwierząt! Za pomocą naszego formularza wyślij email do przewodniczącej Europejskiej Rady ds. Rolnictwa (podgląd treści wiadomości TUTAJ >>)
Wezwij do podjęcia pilnych działań i zatrzymania długodystansowych transportów na czas pandemii koronawirusa, w tym:

  • wstrzymania całego eksportu żywych zwierząt gospodarskich drogą lądową i morską do krajów spoza UE
  • wstrzymania wszystkich transportów żywych zwierząt gospodarskich dłuższych niż 8 godzin między państwami członkowskimi.
  • do czasu zawieszenia tego handlu zapewnienia szybkiej komunikacji między Głównymi Lekarzami Weterynarii, Krajowymi Punktami Kontaktowymi (NCP) i firmami przewozowymi, tak, aby uniknąć problemów, takich jak przekraczanie granicy po wielu godzinach oczekiwań w kolejkach lub odmowy niektórych krajów członkowskich na przepuszczenie transportu zwierząt przez granicę. 

Trudna sytuacja na świecie nie zwalnia ich od odpowiedzialności za los zwierząt ani od współczucia!

Udostępnij naszą akcję

Musimy działać szybko i zdecydowanie. Musimy zmobilizować jak najwięcej osób, by zmusić Komisję Europejską do działania. Pomóż nam w tym, udostępniając naszą akcję:

President of EU Agricultu
Marija
Vučković
EU Agriculture Council
Parameter Value
Sticky button on mobiles
0
Focused page (no standard header, menu etc.)
true