Wspaniale! Nigdy nie udostępnimy nikomu Twoich danych, z nami są bezpieczne. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Ważne: wybranie “nie” oznacza, że nie będziesz otrzymywać od nas wiadomości o tym, jak możesz pomóc zakończyć cierpienie zwierząt. Jeśli obecnie otrzymujesz nasze maile, wybranie „nie” usunie Cię z newslettera.

PRZEKLEŃSTWO BYCIA MATKĄ

DZIAŁAJ!

Pomóż przekonać Ministra Rolnictwa, aby podjął zdecydowane działania na rzeczwycofania kojców porodowych z hodowli świń.
Treść petycji dostępna TUTAJ>>

Chcemy Cię powiadomić o postępach w kampanii i gdy znowu zwierzęta będą potrzebowały Twojej pomocy.

Prawie milion świń rocznie

Tyle macior hoduje się w Polsce na rozród. W czasie ciąży i po porodzie zamyka się je w wąskich metalowych klatkach. Samice świń spędzają w nich nawet 1,5 miesiąca. Te kojce są tak ciasne, że zwierzęta nie są w stanie zrobić w nich kilku kroków, ani nawet się obrócić.

Nie mogą zbudować gniazda ani należycie zaopiekować się swoimi małymi, tak jak robiłyby to w naturze. Żyją w stanie ciągłej frustracji i depresji, fizycznego i psychicznego bólu. Wyeksploatowane maciory wymienia się zazwyczaj po 6 porodach.

Fermy przemysłowe zrobiły z tych stworzeń maszyny - nic nieznaczące elementy okrutnej taśmy produkcyjnej.

Pomóż to zmienić! Dołącz do naszego apelu!

Apelujemy do Ministra Rolnictwa o wprowadzenie zakazu stosowania kojców porodowych w hodowli świń. Śledztwa przeprowadzone przez Compassion Polska pokazują, w jak okrutny sposób hodowane są maciory. Odleżyny, przerośnięte racice, trudności ze stawaniem i przewlekły stres, to jedne z wielu negatywnych skutków przemysłowej hodowli tych zwierząt.

DZIAŁAJ TERAZ!

Największy cud natury, macierzyństwo - dla świń stało się największym przekleństwem i źródłem cierpienia. To okrucieństwo nie ma uzasadnienia. Najczęściej wysuwany argument za stosowaniem kojców – konieczność zmniejszenia śmiertelności prosiąt, które mogą zostać przygniecione przez maciorę - nie do końca ma uzasadnienie w faktach. Badania wykazały, że śmiertelność prosiąt nieoddzielonych od matek utrzymuje się na poziomie podobnym do tego z kojców porodowych.

W 2013 roku dzięki wsparciu takich osób jak Ty doprowadziliśmy do tego, że zakazano trzymania ciężarnych macior w kojcach indywidualnych przez cały okres ciąży. To krok naprzód, ale nadal za mało. Polska powinna iść w ślady takich państw, jak: Norwegia, Szwajcaria i Szwecja, w których stosowanie tego typu kojców zostało już zakazane. Dania, Holandia i Niemcy zastąpiły kojce porodowe systemami alternatywnymi.Tylko wspólnymi siłami możemy przekonać Ministra Rolnictwa, że inna droga jest możliwa!

WYNIKI NASZEGO ŚLEDZTWA

Zobacz wideo z naszego śledztwa z 2017 roku:

Nasi śledczy wykryli szereg nieprawidłowości na skontrolowanych fermach:

 • Zwierzęta trzymane w kojcach nie miały możliwości poruszania się, swobodnego wstawania i kładzenia się, co spowodowało u nich problemy ze zdrowiem t.j.: osłabienie kończyn, trudności ze staniem, przerośnięcie racic i ogromny stres.
 • Przetrzymywane były na betonowej posadzce, która przyczynia się do powstawania kulawizn i odleżyn, u części zwierząt zaobserwowano owrzodzone rany.
 • Na jednej z ferm świnie były bite kijami i innymi przedmiotami, kiedy po niedawno przebytym porodzie nie miały siły się podnieść.
 • Na jednej z ferm niedotlenione prosięta zostały pozostawione na śmierć, bez żadnej pomocy weterynaryjnej.
 • Na jednej z ferm prosięta były trzymane przez pracowników za kończyny, co ewidentnie sprawiało im ból.
 • Zupełny brak ściółki, która zaspokaja u świń potrzebę budowania gniazda i chroni ich kończyny przed otarciami.
 • Zestresowane świnie żuły języki, gryzły metalowe pręty i śliniły się.
 • Unieruchomione matki nie były w stanie kontrolować, co się działo z prosiętami, próbowały zbliżyć się do nich, co w zamknięciu było niemożliwe.
 • 90% świń na wszystkich skontrolowanych fermach było trzymanych w pozycji, w której były skierowane głową do ściany, a tyłem do korytarza, bez możliwości obrócenia się.
 • Na jednej z ferm świniom wstrzykiwano oksytocynę, by chętniej karmiły młode.
 • Starsze prosięta gryzły matki w ogony, drapały po brzuchu, przed czym te nie mogły się chronić, zaobserwowano wiele zadrapań na brzuchach zwierząt.
 • Ranne zwierzęta nie otrzymywały pomocy weterynaryjnej, rany nie były leczone.
 • Świenie zmuszone były do załatwiania się w miejscu, w którym leżą, co jest wbrew ich naturze.
 • Prosięta miały poprzycinane ogonki i zęby, były wykastrowane.
Description Value
Custom Donation Amount Field Placeholder:
Inna
Single Gift Button Label Text
Pojedyncza wpłata
Regular Gift Button Label Text
Comiesięczna dotacja
Donation Purpose in PayPal for Single Gift:
Chcę oddać głos zwierzętom
Donation Purpose in PayPal for Regular Gift:
Chcę oddać głos zwierzętom co miesiąc
Field Placeholder Texts
supporter.title.other Inne
supporter.firstName Imię
supporter.lastName Nazwisko
supporter.emailAddress Adres email
supporter.postcode Kod pocztowy
supporter.address1 Adres
supporter.address2 Adres 2
supporter.city Miasto
supporter.region Województwo
supporter.creditCardHolderName!CC Nazwa na karcie
supporter.creditCardHolderName!DD Właściciel konta
transaction.ccnumber Numer karty kredytowej
transaction.ccvv CVV
supporter.bankAccountNumber Numer konta
supporter.bankRoutingNumber Sort Code, np. 112233
Field Name in Error Messages (override default text auto-generated from label)
GDPR opt-in question radio field Pozostań w kontakcie
Field Block Prefixes
GDPR opt-in question radio field

Pozostań w kontakcie

Field Label Texts
supporter.creditCardHolderName!CC Właściciel karty kredytowej
supporter.creditCardHolderName!DD Właściciel konta
Thank You Messaging
Single Dziękujemy za Twoją darowiznę w wysokości
Monthly Dziękujemy za Twoją comiesięczną darowiznę w wysokości
Error Messages
( parameter placeholder: %% )
CANNOT_PROCEED Nie można zrealizować płatności z następującego powodu:
IS_REQUIRED wymagany jest %%
IS_INVALID %% jest błędny
ENTER_A_NUMBER Prosimy wybrać ważny numer
TWO_NEAREST_VALUES Dwie najbliższe wartości to %% i %%.
PLEASE_ENTER Proszę wpisać
AN_INTEGER_VALUE liczbę całkowitą
MAX_TWO_DECIMALS wartość z max. dwoma miejscami po przecinku
VALID_VALUE poprawną wartość
MINIMUM_IS Minimum to %%
MAXIMUM_IS Maksimum to %%
GIFTAID_EXPLAIN Odpowiedź na pytanie Gift Aid
CC_EXP_MONTH Miesiąc ważności karty kredytowej
CC_EXP_YEAR Rok ważności karty kredytowej
Parameter Value
Sticky button on mobiles
0
Focused page (no standard header, menu etc.)
true