Wspaniale! Nigdy nie udostępnimy nikomu Twoich danych, z nami są bezpieczne. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Ważne: wybranie “nie” oznacza, że nie będziesz otrzymywać od nas wiadomości o tym, jak możesz pomóc zakończyć cierpienie zwierząt. Jeśli obecnie otrzymujesz nasze maile, wybranie „nie” usunie Cię z newslettera.

Zażądaj zmian dla dobrostanu ryb!

DZIAŁAJ TERAZ!

Użyj naszego formularza i zaapeluj do organizacji certyfikujących produkty rybne, by wprowadziły silniejsze kryteria w zakresie dobrostanu zwierząt.

WYŚLIJ GOTOWY LIST (zobacz treść listów)

 

Każdego dnia ryby pochodzące z hodowli i połowów traktuje się i zabija w okrutny sposób. Ogromne cierpienie ryb w hodowli przemysłowej i ryb dziko żyjących podczas połowu jest dobrze przed nami ukryte. 

Szukając w supermarketach i restauracjach produktów rybnych pozyskanych z zachowaniem troski o dobrostan zwierząt, wiele osób kieruje się etykietami pięciu największych organizacji certyfikujących produkty rybne. JEDNAK...

Te certyfikaty na etykietach produktów nie są gwarantem braku cierpienia ryb!

 

Zweryfikowaliśmy standardy tych programów certyfikacji pod kątem dobrostanu zwierząt i odkryliśmy szokującą prawdę: stosowane przez nie kryteria oceny nie uwzględniają lub uwzględniają w niewielkim stopniu dobrostan zwierząt.

Ryby opatrzone certyfikatami cierpią na wiele różnych sposobów. Wiele żyje w strasznych warunkach w przepełnionych zbiornikach i klatkach. Inne doświadczają długotrwałej, bolesnej śmierci.

Praktyki dozwolone przez niektóre z tych certyfikatów obejmują:

  • Głodzenie ryb przez okres do 14 dni.
  • Trzymanie ryb w przepełnionych, małych zbiornikach lub klatkach morskich. 
  • Zabijanie w powolny, bolesny sposób, bez odpowiedniego ogłuszenia.
  • Strzelanie do dzikich fok i wyrządzanie krzywdy delfinom.

Pomóż nam to zmienić!

Zaapeluj dyrektorów organizacji certyfikujących, żeby zachęcić ich do wprowadzenia lub wzmocnienia norm w zakresie dobrostanu ryb.

Ryby nie mają głosu, nie są nam tak bliskie jak ssaki, jednak, podobnie jak inne zwierzęta, to skomplikowane istoty, które mają bogate życie emocjonalne, odczuwają ból, strach. Mają prawo do życia pozbawionego cierpienia. Tymczasem kryteria certyfikacji skupiają się zazwyczaj na trwałości zasobów rybnych i ochronie środowiska naturalnego. I choć ochrona dobrostanu ryb jest równie istotna, niektóre normy certyfikacji nie dotykają tej kwestii w ogóle. 

Dokonując analizy certyfikatów pod kątem dobrostanu zwierząt, oparliśmy się o osiem kluczowych kryteriów (takich jak głodzenie ryb, zabijanie dzikich zwierząt, dopuszczenie, żeby ryby umierały powoli i w bólu), określiliśmy obszary, w których konieczna jest natychmiastowa poprawa. Potrzebujemy Twojej pomocy, by przekonać organizacje zajmujące się certyfikacją produktów rybnych do uwzględnienia dobrostanu ryb w swoich normach.

Więcej informacji o poszczególnych programach certyfikacji i kryteriach dobrostanu ryb: Co tak naprawdę mówią nam etykiety certyfikatów rybnych?

Dr
Kristian
Moeller
Global GAP
Mr
Paolo
Bray
FOTS
Mr
George
Chamberlain
BAP
Mr
Rupert
Howes
MSC
Mr
Chris
Ninnes
ASC
Description Value
Custom Donation Amount Field Placeholder:
Inna
Single Gift Button Label Text
Pojedyncza wpłata
Regular Gift Button Label Text
Comiesięczna dotacja
Donation Purpose in PayPal for Single Gift:
Chcę oddać głos zwierzętom
Donation Purpose in PayPal for Regular Gift:
Chcę oddać głos zwierzętom co miesiąc
Field Placeholder Texts
supporter.title.other Inne
supporter.firstName Imię
supporter.lastName Nazwisko
supporter.emailAddress Adres email
supporter.postcode Kod pocztowy
supporter.address1 Adres
supporter.address2 Adres 2
supporter.city Miasto
supporter.region Województwo
supporter.creditCardHolderName!CC Nazwa na karcie
supporter.creditCardHolderName!DD Właściciel konta
transaction.ccnumber Numer karty kredytowej
transaction.ccvv CVV
supporter.bankAccountNumber Numer konta
supporter.bankRoutingNumber Sort Code, np. 112233
Field Name in Error Messages (override default text auto-generated from label)
GDPR opt-in question radio field Pozostań w kontakcie
Field Block Prefixes
GDPR opt-in question radio field

Pozostań w kontakcie

Field Label Texts
supporter.creditCardHolderName!CC Właściciel karty kredytowej
supporter.creditCardHolderName!DD Właściciel konta
Thank You Messaging
Single Dziękujemy za Twoją darowiznę w wysokości
Monthly Dziękujemy za Twoją comiesięczną darowiznę w wysokości
Error Messages
( parameter placeholder: %% )
CANNOT_PROCEED Nie można zrealizować płatności z następującego powodu:
IS_REQUIRED wymagany jest %%
IS_INVALID %% jest błędny
ENTER_A_NUMBER Prosimy wybrać ważny numer
TWO_NEAREST_VALUES Dwie najbliższe wartości to %% i %%.
PLEASE_ENTER Proszę wpisać
AN_INTEGER_VALUE liczbę całkowitą
MAX_TWO_DECIMALS wartość z max. dwoma miejscami po przecinku
VALID_VALUE poprawną wartość
MINIMUM_IS Minimum to %%
MAXIMUM_IS Maksimum to %%
GIFTAID_EXPLAIN Odpowiedź na pytanie Gift Aid
CC_EXP_MONTH Miesiąc ważności karty kredytowej
CC_EXP_YEAR Rok ważności karty kredytowej
Parameter Value
Sticky button on mobiles
0
Focused page (no standard header, menu etc.)
true