Wybierając „Tak” akceptujesz polityce prywatności. Ważne: wybranie “nie” oznacza, że nie będziesz otrzymywać od nas wiadomości o tym, jak możesz pomóc zakończyć cierpienie zwierząt.Jeśli obecnie otrzymujesz nasze maile, wybranie „nie” usunie Cię z newslettera. Wybierając „Tak” akceptujesz polityce prywatności. Ważne: wybranie “nie” oznacza, że nie będziesz otrzymywać od nas wiadomości o tym, jak możesz pomóc zakończyć cierpienie zwierząt. Wybierając „Tak” akceptujesz polityce prywatności. Ważne: wybranie “nie” oznacza, że nie będziesz otrzymywać od nas wiadomości o tym, jak możesz pomóc zakończyć cierpienie zwierząt.
politicians meeting with speech bubble showing broken cage
Mr
Zbigniew
Kuźmiuk
ECR
Pan
Jarosław
Kalinowski
ECR
Pan
Ryszard
Czarnecki
ECR
Ms
Dolors
Montserrat
EPP
Mr
Norbert
Lins
EPP
Pan
Ryszard Antoni
Legutko
ECR
Pan
Kosma
Złotowski
ECR
Mr
Krzysztof
Jurgiel
ECR
Mr
Jarosław
Duda
EPP
Mr
Loránt-Gyorgy
Vincze
EPP
Czas Na Koniec Epoki Klatkowej!

Czy pomożesz nam tworzyć historię?

Dwa lata temu wystartowaliśmy z historyczną akcją. Naszym celem było zebranie jednego miliona podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską – Koniec Epoki Klatkowej (End the Cage Age), w której wezwaliśmy Komisję Europejską do wprowadzenia zakazu niehumanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich. Jednak udało nam się zebrać 1,4 miliona podpisów!

Od startu kampanii przeprowadziliśmy śledztwa na polskich fermach świń, cieląt, królików i kury, żeby pokazać okrutne realia hodowli prawie 42 milionów zwierząt w Polsce. A to tylko wycinek wszystkich zwierząt zamykanych w klatkach co roku na terenie Unii Europejskiej.

Czy nakłonisz Parlament Europejski do wypowiedzenia się przeciwko klatkom?

15 kwietnia będzie nasza kolej na zaprezentowanie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age” podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. Będziemy argumentować przeciwko klatkom dla zwierząt hodowlanych, wypowiadając się głośno i dumnie w imieniu tych zwierząt, które spędzają całe lub część swojego życia w klatkach. Potrzebujemy Twojej pomocy, aby nakłonić posłów i posłanki Parlamentu Europejskiego, aby poparli nasze postulaty. Czy poprosisz posłów do Parlamentu Europejskiego, aby dołączyli do nas przeciwko temu okrucieństwu?

Oczekujemy wyraźnego “NIE” w temacie hodowli klatkowej!

Przemysł i wszyscy ci, którzy są przeciwni naszej inicjatywie, będą mówić o swoich wątpliwościach i zniechęcać posłów i posłanki, podczas gdy dosłownie miliony kur, macior, cieląt, kaczek, gęsi, królików i przepiórek cierpią okrutnie każdego roku w hodowlach klatkowych. Czy przekonasz Parlament Europejski, że potrzebna jest Europa bez klatek?

Pełne poparcie dla Końca Epoki Klatkowej

Przyszłość bez klatek jest możliwa. 1,4 miliona obywateli i obywatelek europejskich domaga się zakazu hodowli klatkowej. Ponad 140 wybitnych naukowców, w tym dr Jane Goodall, wezwało UE do wprowadzenia takiego zakazu, a wiodące firmy spożywcze potwierdziły, że systemy bezklatkowe są już rzeczywistością. Tym razem posłowie i posłanki Parlamentu Europejskiego nie mogą odwrócić wzroku i udać, że prosimy o coś nierealnego. Czy pomożesz nam ich przekonać?

Ten email zostanie wysłany do:

  • Zbigniewa Kuźmiuka
  • Kosmy Złotowskiego
  • Ryszarda Antoniego Legutko
  • Krzysztofa Jurgiela
  • Jarosława Dudy
  • Ryszarda Czarneckiego
  • Jarosława Kalinowskiego
  • Loránt-Gyorgy Vincze
  • Norberta Lins
  • Dolors Montserrat
WYŚLIJ LIST

Wypełniając ten formularz, wyślesz wiadomość e-mail bezpośrednio do kluczowych europosłów, prosząc ich o poparcie postulatów inicjatywy Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age, największej zmiany politycznej w historii zwierząt hodowlanych. Tu znajduje się treść listu.

Description Value
Mobile sticky button text
Wyślij teraz
Desktop fly-in button text
Wyślij teraz
Field Placeholder Texts
Field Name in Error Messages (override default text auto-generated from label)
GDPR opt-in question radio field Pozostań w kontakcie przez emaila
Phone opt-in question radio field Pozostań w kontakcie przez telefon
SMS opt-in question radio field Pozostań w kontakcie przez SMS
Field Block Prefixes
GDPR opt-in question radio field

Pozostań w kontakcie

Wybierz „Tak”, by dostawać wiadomości o tym, jak pomóc zwierzętom hodowlanym. Otrzymasz informacje o naszych kampaniach i finansowych formach wsparcia Compassion Polska.

Field Label Texts
Error Messages
( parameter placeholder: %% )
CANNOT_PROCEED Nie można kontynuować z powodu następujących problemów:
IS_REQUIRED wymagany jest %%
IS_INVALID %% jest błędny
ENTER_A_NUMBER Prosimy wybrać ważny numer
TWO_NEAREST_VALUES Dwie najbliższe wartości to %% i %%.
PLEASE_ENTER Proszę wpisać
AN_INTEGER_VALUE liczbę całkowitą
MAX_TWO_DECIMALS wartość z max. dwoma miejscami po przecinku
VALID_VALUE poprawną wartość
MINIMUM_IS Minimum to %%
MAXIMUM_IS Maksimum to %%
Mandatoriness parameters
Payment method Country Field Coupled with Mandatory Comment
* * supporter.questions.175136     E-mail Optin
* * supporter.questions.473700 supporter.phoneNumber   Voice call optin
* * supporter.questions.473701 supporter.phoneNumber   SMS optin
Mandatoriness regulators
Parameter Value
phone-mandatory false

 

Parameter Value
Show only first form field
true