Ładowanie...
Włącz
video
Hodowla ryb
Dr
Kristian
Moeller
Global GAP
Mr
Paolo
Bray
FOTS
Mr
George
Chamberlain
BAP
Mr
Rupert
Howes
MSC
Mr
Chris
Ninnes
ASC

Żądaj lepszej ochrony ryb

Wyślij apel do organizacji certyfikujących

Każdego dnia ryby pochodzące z hodowli i połowów traktuje się i zabija w okrutny sposób. Ogromne cierpienie ryb w hodowli przemysłowej i ryb dziko żyjących podczas połowu jest dobrze przed nami ukryte.

Szukając w supermarketach i restauracjach produktów rybnych pozyskanych z zachowaniem troski o dobrostan zwierząt, wiele osób kieruje się etykietami pięciu największych organizacji certyfikujących produkty rybne. JEDNAK...

Te certyfikaty na etykietach produktów nie są gwarantem braku cierpienia ryb!

Certyfikaty rybne

 

Zweryfikowaliśmy standardy tych programów certyfikacji pod kątem dobrostanu zwierząt i odkryliśmy szokującą prawdę: stosowane przez nie kryteria oceny nie uwzględniają lub uwzględniają w niewielkim stopniu dobrostan zwierząt.

Ryby opatrzone certyfikatami cierpią na wiele różnych sposobów. Wiele żyje w strasznych warunkach w przepełnionych zbiornikach i klatkach. Inne doświadczają długotrwałej, bolesnej śmierci.

Praktyki dozwolone przez niektóre z tych certyfikatów obejmują:

  • głodzenie ryb przez okres do 14 dni,
  • trzymanie ryb w przepełnionych, małych zbiornikach lub klatkach morskich,
  • zabijanie w powolny, bolesny sposób, bez odpowiedniego ogłuszenia,
  • strzelanie do dzikich fok i wyrządzanie krzywdy delfinom.

Żądaj więcej dla ryb!

 
Wyślij apel

Udostępnij tę akcję

Wezwij swoich bliskich i znajomych, by i oni podjęli działanie przeciwko praktykom organizacji certyfikujących produkty rybne.

Każdego dnia ryby pochodzące z hodowli i połowów traktuje się i zabija w okrutny sposób. Ogromne cierpienie ryb w hodowli przemysłowej i ryb dziko żyjących podczas połowu jest dobrze przed nami ukryte.

Pomóż nam to zmienić!

Weź udział w akcji i wezwij organizacje do zmiany!

Zaapeluj do dyrektorów organizacji certyfikujących, żeby zachęcić ich do wprowadzenia lub wzmocnienia norm w zakresie dobrostanu ryb.

Ryby nie mają głosu, nie są nam tak bliskie jak ssaki, jednak, podobnie jak inne zwierzęta, to skomplikowane istoty, które mają bogate życie emocjonalne, odczuwają ból, strach. Mają prawo do życia pozbawionego cierpienia. Tymczasem kryteria certyfikacji skupiają się zazwyczaj na trwałości zasobów rybnych i ochronie środowiska naturalnego. I choć ochrona dobrostanu ryb jest równie istotna, niektóre normy certyfikacji nie dotykają tej kwestii w ogóle.

Dokonując analizy certyfikatów pod kątem dobrostanu zwierząt, oparliśmy się o osiem kluczowych kryteriów (takich jak głodzenie ryb, zabijanie dzikich zwierząt, dopuszczenie, żeby ryby umierały powoli i w bólu), określiliśmy obszary, w których konieczna jest natychmiastowa poprawa. Potrzebujemy Twojej pomocy, by przekonać organizacje zajmujące się certyfikacją produktów rybnych do uwzględnienia dobrostanu ryb w swoich normach.

Więcej informacji o poszczególnych programach certyfikacji i kryteriach dobrostanu ryb: Co tak naprawdę mówią nam etykiety certyfikatów rybnych?

Wyślij teraz
Hodowla ryb

Działaj teraz!

 

Użyj naszego formularza i wyślij maile do organizacji certyfikujących produkty rybne, by wprowadziły silniejsze kryteria w zakresie dobrostanu zwierząt.

WYŚLIJ GOTOWE MAILE (zobacz treść listów)